Бандвидтх Цонвертер

...
...

По секунди

Бит у секунди (Бит / С)
1000000
Килобит у секунди (Кбит / С)
1000
Мегабит у секунди (Мбит / С)
1
Гигабит у секунди (Гбит / С)
10-3
Терабит у секунди (Тбит / С)
10-6
Кибибит у секунди (Кибит / С)
976,56
Мебибит у секунди (Мибит / С)
0,95
Гибибит у секунди (Гибит / С)
9,31×10-4
Тебибит у секунди (Тибит / С)
9,09×10-7
Бајт у секунди (Б / С)
125000
Килобајт у секунди (КБ / С)
125
Мегабајт у секунди (МБ / С)
0,13
Гигабајт у секунди (ГБ / С)
1,25×10-4
Терабајт у секунди (ТБ / С)
1,25×10-7
Кибибајта у секунди (КиБ / С)
122,07
Мебибајта у секунди (МиБ / С)
0,12
Гибибајт у секунди (ГиБ / С)
1,16×10-4
Тебибајта у секунди (ТиБ / С)
1,14×10-7

На сат

Бит по сату
3600000000
Килобит по сату
3600000
Мегабит по сату
3600
Гигабит по сату
3,6
Терабит по сату
3,6×10-3
Кибибит по сату
3515625
Мебибит по сату
3433,23
Гибибит по сату
3,35
Тебибит по сату
3,27×10-3
Бајт по сату
450000000
Килобајт по сату
450000
Мегабајт по сату
450
Гигабајт по сату
0,45
Терабајт по сату
4,5×10-4
Кибибајта по сату
439453,13
Мебибајт по сату
429,15
Гибибите по сату
0,42
Тебибајта по сату
4,09×10-4

На дан

Бит по дану
86400000000
Килобит по дану
86400000
Мегабит по дану
86400
Гигабит по дану
86,4
Терабит по дану
0,09
Кибибит по дану
84375000
Мебибит по дану
82397,46
Гибибит по дану
80,47
Тебибит по дану
0,08
Бајт по дану
10800000000
Килобајта по дану
10800000
Мегабајта по дану
10800
Гигабајт по дану
10,8
Терабајта по дану
0,01
Кибибајта по дану
10546875
Мебибајта по дану
10299,68
Гибибите по дану
10,06
Тебибајта по дану
0,01
Кликом на вредност података са десне стране аутоматски ће се копирати подаци.